Bank: ธนาคาร ธกส

  เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สมัครกู้ยืมเงินด่วนแบบบัตรเครดิต สินเชื่อเงินสดหรือเงินกู้นอกระบบกับหลายบริษัทแล้วจะได้รับผลดีกว่า

  ธกส สินเชื่อ

  ธกส สินเชื่อให้วงเงินสูง ระยะคืนเงินนาน

  สินเชื่อ ธกส ล่าสุด

  สินเชื่อ ธกส ล่าสุดดอกเบี้ยที่แสนถูก

  ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธนาคาร ธกส)

  ธนาคาร ธกสหรือที่เรียกว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจัดตั้งเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือจากธนาคาร ธกสจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรซึ่งนายจำเนียร สาระนาค ผู้จัดการธนาคาร ธกสเป็นคนแรกที่ได้ดำเนินการอบรมสั่งสอนให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีสุจริต มีความรวดเร็วเพื่อลดบทบาทการขอเงินกู้นอกระบบเพราะเมื่อเกษตรกรต้องการเงินด่วนมักจะเลือกการกู้เงินนอกระบบแต่หากธนาคาร ธกสมีการบริการกู้สินเชื่อ ธกสที่รวดเร็วจะทำให้เกษตรกรหรือครอบครัวเกษตรกรหันมากู้เงิน ธกสกันมากขึ้น เมื่อต้องการใช้บริการขอสินเชื่อธนาคาร ธกสซึ่งผู้ที่ต้องการกู้เงิน ธกสสามารถติดต่อธนาคาร ธกสบริการ 24 ชั่วโมงได้ทุกวันเบอร์ติดต่อธนาคาร ธกส 02-555-0555 หรือจะสอบถามได้ที่ธนาคาร ธกส สาขาใกล้บ้านซึ่งธนาคาร ธกส ปิดกี่โมง ธนาคาร ธกสเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 08.30-15.30 น.วันหยุดเสาร์กับวันอาทิตย์

  ธนาคาร ธกส – สินเชื่อ ธกส 2567 มีอะไรบ้าง

  ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อธนาคาร ธกสนั้น มักจะต้องการทราบว่าสินเชื่อ ธกส 2567 มีอะไรบ้างซึ่งสินเชื่อจะมีทั้งสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธนาคาร ธกสจะทำการช่วยเหลือลูกค้าธ.ก.ส.ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ ไลออนร็อก คมปาซุซึ่งโครงการนี้จะเป็นสินเชื่อธนาคาร ธกสที่เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน เกษตรกรสามารถกู้เงิน ธกสรายละไม่เกิน 50,000 บาทระยะเวลาในการขอสินเชื่อธนาคาร ธกสได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567, สินเชื่อรถจักรยานยนต์สร้างรายได้จะเป็นสินเชื่อเพื่อไว้ซ่อมแซมรถหรือนำเงินที่ได้ไปซื้อรถสำหรับรับจ้างโดยผู้ที่สามารถกู้เงิน ธกสได้จะต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพขับขี่รถรับจ้างวงเงินที่จะได้รับสินเชื่อธนาคาร ธกสจะไม่น้อยกว่า 10,000 บาทแต่หากขอกู้เงินธนาคาร ธกสเพื่อการซ่อมแซมจะรับเงินสูงสุด 30,000 บาทซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับสูงสุด 7% ต่อปีจะเป็นแบบลดต้นลดดอก, สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์เป็นการสนับสนุนเงินทุนไว้เพพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในธุรกิจพร้อมทั้งนี้จะเป็นการเพิ่มทุนในการทำธุรกิจเกี่ยวกับแฟรนไชส์ผู้ที่สามารถขอสินเชื่อธนาคาร ธกสจะต้องเป็นทายาทเกษตรกรผู้ที่มีความตั้งใจทำธุรกิจเกี่ยวกับแฟรนไชส์ซึ่งจะได้รับวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ส่วนอัตราดอกเบี้ยจะไม่เกิน 5% ต่อปี, สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นสินเชื่อเงินด่วน ธกส โดยนำเงินที่ได้มาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการแบบวิธีดั้งเดิมให้มาพัฒนาให้เป็นแบบใหม่ซึ่งวงเงินจะสูงสุด 1,000,000 บาทอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 7% ต่อปี

  สินเชื่อธนาคาร ธกสจะต้องให้หลักประกันไหม 

  สำหรับสินเชื่อธนาคาร ธกสส่วนใหญ่จะใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลในการค้ำประกันและจะมีการทำประกันไว้เผื่อในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อธนาคาร ธกสได้ชีวิตไปโดยสามารถนำเงินที่ได้จากการทำประกันมาชำระให้กับธนาคาร ธกส

  สาขาธนาคาร

  ตู้เอทีเอ็มและสาขาของธนาคารอื่น