Bank: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สมัครกู้ยืมเงินด่วนแบบบัตรเครดิต สินเชื่อเงินสดหรือเงินกู้นอกระบบกับหลายบริษัทแล้วจะได้รับผลดีกว่า

  กู้บ้าน ธอส

  กู้บ้าน ธอส สามารถขอสินเชื่อได้ง่ายๆ

  สินเชื่อ ธอส

  สินเชื่อ ธอส เพื่อทุกคนที่ต้องการสินเชื่อ

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่จะทำให้ความฝันที่จะมีบ้านเป็นจริง

  การที่เราจะใฝ่ฝันต้องการจะมีบ้านเป็นของตัวเองนั้นไม่ใช่เรื่องผิดแต่การมีบ้านนั้นเราจะต้องทำอย่างไรบ้างซึ่งธนาคารที่คอยช่วยเหลือผู้ที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเองนั้นก็คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งการขอสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์นั้นจะได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำพร้อมวงเงินตามเกณฑ์ของหลักประกัน ส่วนระยะเวลาการผ่อนสินเชื่อบ้าน ธอส.จะขึ้นอยู่กับอายุของผู้ขอสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งส่วนใหญ่จะสูงสุด 40 ปี สำหรับอัตราดอกเบี้ยจะเริ่มต้นที่ 3.25 % ต่อปี

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์พร้อมกับการอนุมัติวงเงินให้เร็วขึ้น

  สำหรับเอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์นั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอกสารทั่วไปที่จะใช้ในการกู้เงินซื้อบ้านเพื่อที่จะทำให้เราได้รับเงินอย่างรวดเร็วทันใจซึ่งถ้าเรามีการเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว เมื่อเราเดินทางไปถึงทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็จะมีการตรวจสอบเกี่ยวกับเอกสารของเราที่ได้ทำการยื่นให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์เกี่ยวกับการซื้อบ้านโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้มีการอนุมัติวงเงินและนอกจากเอกสารแล้วก็จะมีการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครขอสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์เพราะเมื่อเราได้ทำการสมัครขอสินเชื่อบ้าน ธอส.แล้วทางเจ้าหน้าที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็จะมีการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติและเงื่อนไขในการขอสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์พร้อมทั้งนี้การที่เจ้าหน้าที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะทำการอนุมัติวงเงินได้นั้นจะขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วย 

  โอกาสที่จะช่วยให้ได้รับสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์

  หากคุณมีประวัติที่ดีเราจะมีโอกาสได้รับวงเงินในการอนุมัติสูงแต่หากว่าคุณมีประวัติการชำระเงินที่ไม่ดีก็อาจจะทำให้ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ของคุณอีกครั้ง แต่ก็จะมีบางธนาคารที่ให้โอกาสสำหรับผู้ที่มีประวัติทางการเงินไม่ดี ทั้งนี้ทุกครั้งที่เราจะทำการขอสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์เราควรจะประเมินตัวเองเบื้องต้นหรือจะทำการประเมินเกี่ยวกับการขอสินเชื่อบ้าน ธอส.ผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็สามารถทำได้เพียงแค่คุณกรอกรายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือน ระยะเวลาชำระเงินพร้อมกับวงเงินที่ต้องการในการอนุมัติซึ่งระบบก็จะทำการประเมินเกี่ยวกับการขอสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเบื้องต้นเพื่อที่คุณจะได้ทราบเกี่ยวกับการขอสินเชื่อบ้าน ธอส.ว่าสามารถได้รับวงเงินสูงสุดเท่าไหร่ มีโอกาสผ่านการอนุมัติมากน้อยแค่ไหนแต่การที่เราได้ประเมินเบื้องต้นผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการขอสินเชื่อบ้าน ธอส.ซึ่งหากใครที่ต้องการจะติดต่อธนาคารก็สามารถกรอกคำถามผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  สาขาธนาคาร