Bank: ธนาคารอิสลาม

  เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สมัครกู้ยืมเงินด่วนแบบบัตรเครดิต สินเชื่อเงินสดหรือเงินกู้นอกระบบกับหลายบริษัทแล้วจะได้รับผลดีกว่า

  ธนาคารอิสลามสินเชื่อ

  ธนาคารอิสลามสินเชื่อไม่ต้องรอนาน

  ที่มาของธนาคารอิสลาม ประเทศไทย

  อิสลามแบงค์หรือธนาคารอิสลามคือธนาคารรัฐวิสาหกิจที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 โดยมีอีกชื่อก็คือธนาคารอิสลาม ibank สำหรับปัจจุบัน ธนาคารอิสลามมีมากกว่า 130 สาขาทั่วประเทศ สำหรับวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งธนาคารก็เพื่อให้บริการด้านการเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย แต่จะให้บริการโดยตั้งอยู่บนหลักการ กำไร-ขาดทุนร่วมกัน พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจตาม พ.ร.บ.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปี 2545 หากถาว่าดีไหม? ก็ต้องตอบว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียว แต่สำหรับคนที่ไม่เคยสมัครผลิตภัณฑ์ของธนาคารมาก่อน แนะนำว่าควรทำความเข้าใจความเป็นมาและฏเกณฑ์ของอิสลามแบงค์ก่อน ทั้งนี้ จากข้อมูลที่พบในปี 2567 ธนาคารดังกล่าวมีผลิตภัณฑ์การเงินเหมือนกับธนาคารทั่วไป ประกอบไปด้วย สินเชื่อธนาคารอิสลามหรือการปล่อยกู้เงินธนาคารอิสลาม บัตรเอทีเอ็ม บัญชีเงินฝาก และการบริการธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเราสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ได้ผ่านทางแอพธนาคารอิสลามและธนาคารอิสลามสาขาทั่วไป

  พันธกิจที่สำคัญของธนาคารอิสลาม

  ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารอิสลามต่างยึดมั่นในพันธกิจอันสำคัญว่าอิสลามแบงค์จะมีระบบบริหารที่ดี มีมาตรฐาน พนักงานมีคุณภาพ พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจแบบมืออาชีพ อีกทั้งธนาคารอิสลามยังต้องมีความโปร่งใสในการให้บริการแก่ลูกค้าอีกด้วย นอกจากนี้ ธนาคารอิสลาม ibank  ยังต้องมีสถานะที่มั่นคง มีความพร้อมในการเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถดูแลผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารได้เป็นอย่างดี อนึ่ง  ธนาคารยังพร้อมที่จะสนับสนุนการทำธุรกิจของกลุ่มมุสลิมและคนที่มีความเกี่ยวข้อง ท้ายที่สุดแล้ว อิสลามแบงค์มีพันธกิจที่สำคัญคือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคง พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง 5 จังหวัด สำหรับช่องทางติดต่อธนาคารในปี 2024 นี้ เราสามารถติดต่อได้หลายทาง ได้แก่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสํานักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่เลขที่ 66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น M, 11, 12, 14, 18, 20-23 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ติดต่อผ่านธนาคารสาขา หรือจะติดต่อผ่านธนาคารอิสลาม call center ซึ่งเบอร์ธนาคารอิสลามสินเชื่อคือ 1302 และ 0-2650-6999

  วิสัยทัศน์ของธนาคารอิสลามที่สะท้อนออกมาผ่านบริการของธนาคาร

  วิสัยทัศน์คือปัจจัยที่ขับเคลื่อนองค์กรได้เป็นอย่างดี เรียกได้ว่าองค์กรจะเติบโตมากน้อยเพียง ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ขององค์กร สำหรับอิสลามแบงค์หรือธนาคารอิสลาม ibank มีวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจว่าจะเป็นธนาคารอิสลามที่ทุกฝ่ายให้ความเชื่อมั่นและไว้ใจสำหรับใช้บริการอย่างถูกต้องตามหลักชะรีอะฮ์ของศาสนาอิสลาม และเป็นสถาบันการเงินหลักของลูกค้ากลุ่มชาวมุสลิม  ลูกค้าที่ทำธุรกิจกับชาวมุสลิม รวมถึงเป็นธนาคารที่เป็นทางเลือกใหม่ของคนทั่วไป โดยวิสัยทัศน์เหบ่านี้สะท้อนออกมาผ่านบริการและผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เช่น บัตรเอทีเอ็ม สินเชื่อธนาคารอิสลามแบบไม่มีหลักประกัน หรือการสมัครเปิดบัญชี เชื่อว่านับจากปี 2024 นี้เป็นต้นไป ธนาคารอิสลาม ibank จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นตามวิสัยทัศน์ที่ธนาคารได้กำหนดทิศทางไว้ และอาจจะไม่ได้จำกัดแค่กลุ่มอิสลามอีกต่อไป แต่จะเกิดการแนะนำบอกต่อถึงบริการที่ได้มาตรฐานและคุณภาพจนลูกค้าทั่วไปลองเปิดใจมาสมัครเป็นลูกค้าของอิสลามแบงค์ ถ้าใครสนใจก็อาจจะลองโหลดแอพธนาคารอิสลามมาศึกษาการใช้งานเบือ้งต้นก่อนได้

  เอทีเอ็ม

  สาขาธนาคาร