Bank: ธนาคาร uob

  เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สมัครกู้ยืมเงินด่วนแบบบัตรเครดิต สินเชื่อเงินสดหรือเงินกู้นอกระบบกับหลายบริษัทแล้วจะได้รับผลดีกว่า

  บัตรเครดิต uob

  บัตรเครดิต uob ผ่านอนุมัติภายใน 3 วัน

  ธนาคาร uob กับการขอสินเชื่อส่วนบุคคล uob

  สินเชื่อส่วนบุคคลยูโอบี ไอแคชจากธนาคาร uob เป็นสินเชื่อที่อนุมัติไวซึ่งสินเชื่อส่วนบุคคล uob เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เงินสดภายใน 3 วันเพราะสินเชื่อยูโอบี/สินเชื่อส่วนบุคคลยูโอบี ไอแคชจากธนาคาร uob จะมีการอนุมัติวงเงินสินเชื่ออย่างรวดเร็วทันใจไม่ว่าจะใช้สินเชื่อเพื่อการท่องเที่ยว ต้องการใช้เงินด่วนหรือจะนำเงินใช้เพื่อการศึกษา โดยกู้เงิน uob จากธนาคาร uob จะเป็นการไม่ใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลในการค้ำประกันซึ่งวงเงินที่จะได้รับจากสินเชื่อ uob สูงสุด 2,000,000 บาท ระยะเวลาในการชำระเงินจะเริ่มต้น 12 เดือนจนถึง 60 เดือนการมีระยะเวลาในการผ่อนชำระเงินที่ยาวนานจะช่วยให้เราผ่อนสินเชื่อ uob ได้อย่างสบายขึ้นเพราะถ้าเรามีระยะเวลาผ่อนน้อยเราอาจจะต้องหาเงินจำนวนมากเพื่อชำระเงินในแต่ละเดือน เมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล uobแล้วเราสามารถขอยกเลิกวงเงินจากธนาคารยูโอบีภายใน 7 วันได้ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย

  ธนาคาร uob กับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลยูโอบี ไอแคช

  ส่วนอัตราดอกเบี้ยมักจะขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคล uobจากธนาคาร uob ยิ่งเรามีรายได้เยอะเราก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำมากกว่าเดิม ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 15,000 – 49,999 บาทจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 24.99% ต่อปี ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน  50,000 – 79,999 บาทจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 21.99% ต่อปี ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 80,000 – 149,999 บาทจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 18.99% ต่อปี ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 150,000 – 299,999 บาทจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 17.99% ต่อปีและผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 300,000 บาทขึ้นไปจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 16.99% ต่อปี

  ธนาคาร uobกับคุณสมบัติที่จะช่วยให้อนุมัติไวขึ้น

  สำหรับใครที่ต้องการขอสินเชื่อธนาคาร uob หรือบัตรเครดิตยูโอบี เราควรที่จะตรวจสอบคุณสมบัติก่อนจะขอสินเชื่อส่วนบุคคล uob ทุกครั้งที่เราได้ทำการขอสินเชื่อ uob จะต้องมีคุณสมบัติครบตามที่ธนาคาร uob จึงจะได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล uob หลังจากการอนุมัติวงเงินกู้ ทางธนาคาร uob จะมีการนัดให้มาทำสัญญากู้เงิน uob ที่ได้อนุมัติไป เมื่อมีการทำสัญญาเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะได้รับเงินทันทีซึ่งเงินที่ได้รับนั้นทางธนาคาร uob จะทำการโอนเข้าบัญชีโดยวงเงินที่จะได้รับสินเชื่อส่วนบุคคล uob สามารถนำไปใช้ได้อย่างอเนกประสงค์ซึ่งหากใครที่ต้องการขอวงเงินเพิ่มอาจจะต้องทำเรื่องขอกู้เงินกับธนาคารยูโอบี จํากัด มหาชนใหม่อีกครั้งซึ่งส่วนใหญ่ธนาคาร uob จะอนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้เราสามารถนำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเลย ดังนั้นหากต้องการผ่านการอนุมัติวงเงินไวควรที่จะเตรียมเอกสารและตรวจสอบคุณสมบัติขอการสินเชื่อส่วนบุคคล uob ให้เรียบร้อยเพื่อที่จะทำให้เราได้รับเงินอย่างรวดเร็ว 

  สาขาธนาคาร