เอาบ้านเข้าธนาคารไหนดี อยากเอาบ้านเข้าธนาคารพร้อมอัพเดทดอกเบี้ยผ่อนบ้านกับธนาคาร

เอาบ้านเข้าธนาคาร เตรียมเอกสารอะไรบ้าง เลือกบ้านแลกเงินธนาคารไหนดี 2567

การเอาบ้านเข้าธนาคารในปัจจุบันถือเป็นทางเลือกที่หลายคนต้องการ เนื่องจากสินเชื่อบ้านแลกเงินจะมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสินเชื่อแบบบุคคลที่ไม่ต้องมีอะไรมาค้ำประกัน ไม่ว่าคุณจะต้องการสินเชื่อ ธอส สร้างบ้าน หรือ สินเชื่อบ้านออมสิน ฯลฯ เรามาดูรายละเอียดในขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติกันเลย 

เอาบ้านเข้าธนาคารต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่จะต้องเตรียมเพื่อเอาบ้านเข้าธนาคาร มีส่วนที่ต้องมีหลัก ๆ ดังนี้

  • เอกสารเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน สินเชื่อบ้านแลกเงิน เช่น สำนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน
  • เอกสารที่ใช้เป็นหลักประกัน เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน, รูปภาพหลักทรัพย์ (บ้านที่ยื่น)
  • เอกสารข้อมูลรายได้ส่วนตัวผู้ที่ต้องการบ้านเข้าธนาคาร เช่น สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน กรณีพนักงานประจำ หรือ สำเนาใบจดทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยจะต้องมีภาพของที่ตั้งกิจการและแผนที่

วิธีเอาบ้านเข้าธนาคาร

  1. เลือกสินเชื่อบ้านแลกเงินที่สนใจ ดูรายละเอียดกับทางธนาคารให้เรียบร้อยก่อนการตัดสินใจ
  2. ยื่นเอกสารสำคัญให้ธนาคาร ซึ่งแต่ละธนาคารอาจจะต้องการเอกสารเพิ่มเติมที่แตกต่างกัน ควรเตรียมให้ครบเพื่อให้มีเวลาในการดำเนินการบ้านเข้าธนาคารได้รวดเร็วมากขึ้น
  3. เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินจะประเมินหลักทรัพย์ (บ้านของคุณ) โดยจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
  4. รอผลกการอนุมัติว่าเอาบ้านเข้าธนาคารผ่านหรือไม่ 
  5. ตกลงเข้าไปทำสัญญาตามวันและเวลาที่นัดหมาย โดยจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

เอาบ้านเข้าธนาคาร เลือกบ้านแลกเงินธนาคารไหนด

บ้านเข้าธนาคารเป็นทางเลือกที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมาก โดยที่ การจะเอาบ้านเข้าธนาคารได้จะต้องมีการพิจารณาหลาย ๆ ประเด็น เมื่อดูดอกเบี้ยตามสถาบันการเงินที่สนใจสินเชื่อบ้านแลกเงิน เช่น ธนาคารออมสินปล่อยกู้ สินเชื่อบ้าน ธอส สินเชื่อบ้านออมสิน หรือสินเชื่อบ้านกรุงไทย เป็นต้น ต้องดูความสามารถในการผ่อนกับธนาคารด้วยเช่นกัน ซึ่งลักษณะของดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านแลกเงินนั้นจะสูง มีวงเงินอนุมัติน้อย แต่จะให้ระยะเวลาเพื่อผ่อนชำระได้สั้นมากกว่า เมื่อปรียบเทียบกับบ้านเข้าธนาคารรูปแบบของการรีไฟแนนซ์หรือการขอสินเชื่อบ้านแบบใหม่ ทั้งนี้ แนวทางการเลือกผ่อนบ้านกับธนาคารแบบสินเชื่อรูปแบบนี้ยังคงได้รับความนิยมอย่างมากเพราะการเอาบ้านไปค้ำนั้นก็ได้ดอกเบี้ยถูกกว่าการเลือกขอสินเชื่อแบบไม่ค้ำประกันทั่วไป เช่น สินเชื่อบุคคลธรรมดา ฯลฯ หากมีแนวทางในการผ่อนชำระที่มีระเบียบวินัย สินเชื่อบ้านแลกเงินก็ตอบโจทย์และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการเอาบ้านเข้าธนาคารเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม การจะเลือกธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นจะต้องดูถึงการชำระดอกเบี้ยเมื่อสิ้นสุดในระยะยาวด้วยเช่นกัน