Offer Category: สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย

  เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สมัครกู้ยืมเงินด่วนแบบบัตรเครดิต สินเชื่อเงินสดหรือเงินกู้นอกระบบกับหลายบริษัทแล้วจะได้รับผลดีกว่า

  สินเชื่อศรีสวัสดิ์ไม่มีหลักทรัพย์

  สินเชื่อศรีสวัสดิ์ สมัครง่ายได้เงินเลย

  สินเชื่อเมืองไทย

  สินเชื่อเมืองไทยยืมเงินอนุมัติเงินด่วน

  สินเชื่อเฮงลิสซิ่ง

  สินเชื่อเฮงลิสซิ่งทราบผลในการอนุมัติเร็วมาก

  สินเชื่อ promise

  สินเชื่อ promise เงินด่วนที่จะทำให้ได้รับเงินเร็ว

  สินเชื่อ ธอส

  สินเชื่อ ธอส เพื่อทุกคนที่ต้องการสินเชื่อ

  สินเชื่อเกียรตินาคิน

  สินเชื่อเกียรตินาคินสินเชื่อเพื่อคนไทย

  ธกส สินเชื่อ

  ธกส สินเชื่อให้วงเงินสูง ระยะคืนเงินนาน

  ธนาคารอิสลามสินเชื่อ

  ธนาคารอิสลามสินเชื่อไม่ต้องรอนาน

  สินเชื่อกรุงเทพ

  สินเชื่อกรุงเทพเพื่อสนับสนุนชีวิตของคุณ

  สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย

  ก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุดธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุดและอื่นๆ จะขอพาทุกท่านมารู้จักความหมายของคำว่าสินเชื่อเสียก่อน

  สินเชื่อ คืออะไร?

  สินเชื่อ” หรือในภาษาอังกฤษ คือคำว่า Credit คือ ความไว้วางใจระหว่างบุคคล และ/หรือนิติบุคคลฝ่ายหนึ่งที่มีต่อบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ทั้งด้านเงินเดือน รายละเอียดส่วนอื่นๆ จึงก่อให้เกิดการกู้ยืมเงิน หรือแม้กระทั่งซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อระหว่างกันได้นั่นเอง ทั้งนี้การขอสินเชื่อแต่ละครั้งต้องมีการระบุในสัญญาว่าจะชำระหนี้สินเชื่อนี้ภายในอนาคตเมื่อใด เป็นจำนวนเท่าใด 

  บุคคล และ/หรือนิติบุคคลข้างต้นที่กล่าวมานั้นมีความหมายว่า ผู้ให้สินเชื่อ ตัวอย่างเช่น สถาบันทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร บริษัทเงินทุน หมายรวมถึงบรรษัทเงินทุน และผู้สมัครขอสินเชื่อ ผู่ได้รับสินเชื่อ คือบุคคลทั่วไป บริษัท ห้างหุ้นส่วน 

  โดยการที่สถาบันทางการเงินจะพิจารณาให้สินเชื่อแก่ผู้ขอสมัครสินเชื่อรายใด แสดงให้เห็นว่าสถาบันทางการเงินนั้นได้ไว้วางใจในผู้ขอสินเชื่อรายนั้น ซึ่งลูกค้ารายดังกล่าวอาจเป็นบุคคล และ/หรือบริษัท ที่ได้รับ

  การพิจารณาความเสี่ยงจากสถาบันทางการเงินแล้ว โดยสถาบันทางการเงินจะดำเนินการทำนิติกรรมทางสัญญาการชำระสินเชื่ออย่างถูกต้อง

  ประเภทของสินเชื่อ

  สินเชื่อในปัจจุบันมีอยู่ 3 ประเภท แบ่งตามระยะเวลาของการขอสินเชื่อ ได้แก่ สินเชื่อระยะสั้นรับเงินกู้รายอาทิตย์, สินเชื่อระยะกลางรายเดือน และสินเชื่อระยะยาวรายปี โดยแต่ละประเภทของสินเชื่อมีรายละเอียดดังนี้

  สินเชื่อระยะสั้น

  สินเชื่อระยะสั้น เป็นการขอสินเชื่อที่เหมาะกับบุคคลธรรมดา ไม่จำเป็นต้องมีหลักประกัน ส่วนใหญ่จะเป็นสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือใช้ซื้อสินค้าและบริการต่างๆ

  สินเชื่อระยะกลาง

  สินเชื่อระยะกลาง เป็นการขอสินเชื่อที่เหมาะกับผู้ประกอบกิจการ เจ้าของธุรกิจ ซึ่งจำเป็นต้องมีหลักประกัน เนื่องจากส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะสินเชื่อเพื่อการลงทุน

  สินเชื่อระยะยาว

  สินเชื่อระยะยาวเป็นการขอสินเชื่อสำหรับรัฐบาล โดยมีหน่วยงานอื่นๆ เป็นผู้ให้สินเชื่อ เพื่อให้รัฐนำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หรือจับจ่ายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

  สิ่งที่ควรรู้เมื่อจะขอสินเชื่อธนาคาร 

  ก่อนที่จะทราบว่าสินเชื่อธนาคารไหนอนมัติง่าย จะขอภาคุณมาทำความรู้จักกับสิ่งที่ควรรู้เมื่อจะขอสินเชื่อธนาคารก่อน โดยการสมัครขอสินเชื่อธนาคารอันดับแรกคุณต้องทำการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของตนเองก่อน ว่ามีรายได้ ค่าใช้จ่าย หรือมีหนี้สินคงค้างกับธนาคารใดไว้ก่อนหน้าอยู่แล้วบ้าง เพื่อนำมาประเมินว่าตัวผู้กู้นั้นเหมาะแก่การกู้สินเชื่อธนาคารใดและประเภทใด เนื่องจากแต่ละธนาคารก็มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีความหลากหลาย และมีคุณสมบัติที่ต่างกัน ผู้กู้จึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลและทำการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก่อนการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารทุกครั้ง โดยธนาคารแต่ละแห่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการให้สินเชื่อที่ต่างกันขึ้นกับนโยบายของผู้ให้

  สินเชื่อ แต่ในเบื้องต้นมีปัจจัยดังนี้

  1. นโยบายการให้สินเชื่อของผู้ให้สินเชื่อ เช่น สถาบันการเงิน หรือธนาคารบางแห่ง อาจมีการกำหนดว่าผู้ยื่นขอสินเชื่อต้องไม่มีประวัติการค้างชำระในช่วง 6 เดือนหรือ 12 เดือนย้อนหลัง หรืองดให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายใหม่ในกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เป็นต้น
  2. วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อซึ่งจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ หรือการประเมินรายรับ รายจ่ายของผู้กู้เบื้องต้นในอนาคต
  3. คุณลักษณะและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ ตามหลัก 5 Cs (Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions)

  คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ และเอกสารเบื้องต้นที่ต้องเตรียม

  เมื่อทำความรู้จักกับสินเชื่อ เคล็ดลับการยื่นกู้ และสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุดของแต่ละธนาคาร และตอบคำถามในส่วนสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายกันไปแล้ว ในขั้นตอนนี้จะมาสรุปขั้นตอนที่ผู้กู้จำเป็นต้องเตรียมตัวให้ครบถ้วน ทางเราได้จัดทำสรุป Checklists กันมาให้ดังนี้

  1. อายุ อายุที่ธนาคารกำหนดส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 20-60 ปี
  2. รายได้ แต่ละธนาคารมีการกำหนดรายได้ขั้นต่ำที่แต่ตากกัน เริ่มต้นที่ 7,500 บาท และต้องมีรายได้ผ่านบัญชี หรือมีการเดินบัญชี
  3. สัญชาติ กำหนดให้มีสัญชาติไทยเท่านั้น หากเป็นชาวต่างชาติจำเป็นต้องมีเอกสารรับรอง หรือใบอนุญาตการทำงาน หรือ Work permit ที่อนุญาตให้สามารถทำงานและพำนักในประเทศไทยได้
  4. อาชีพ สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำตามที่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินกำหนดไว้

  ในส่วนของ Checklists ด้านเอกสารมีดังต่อไปนี้

  กรณีแรกสำหรับบุคคลทั่วไป หรือพนักงานรายได้ประจำ

  1. บัตรประชาชน และ/หรือสำเนาบัตรประชาชน
  2. Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลังขั้นต่ำสามถึงหกเดือน
  3. หลักฐานด้านสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน
  4. Book Bank
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน สำหรับกรณีที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ ที่จะใช้แทนบัตรประจำตัวอื่นๆ ที่ราชการออกให้

  กรณีเจ้าของกิจการและผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ

  1. บัตรประชาชน และ/หรือสำเนาบัตรประชาชน
  2. Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลังขั้นต่ำสามถึงหกเดือน
  3. สำเนา Book Bank
  4. ถ้ามีสำเนาหนังสือการรับรองการจดทะเบียนการค้าสามารถนำมาได้
  5. ถ้ามีสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นสามารถนำมาได้

  กรณีเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานและพำนักในไทย

  1. Passport
  2. Work permit หรือ ใบอนุญาตการทำงานในไทย ตั้งแต่ 2 ปี เป็นต้นไป
  3. Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลังขั้นต่ำสามถึงหกเดือน
  4. สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน

  สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย2567  อัพเดทล่าสุด

  เมื่อพูดถึงสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายในสมัยนี้คงหนีไม่พ้นการขอกู้รูปแบบใหม่ที่สามารถดำเนินการผ่านทางออนไลน์ได้ เนื่องจากไม่ต้องเดินทางไปหน้าสาขา ต่อคิวรอ หรือส่งเอกสารให้ยุ่งยากเหมือนเดิมแล้ว ดังนั้นเราจึงทำการสรุปรวบรวมข้อมูลสินเชื่อสมัยใหม่มาให้ทุกท่านเปรียบเทียบกันว่าธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด และเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด สำหรับใครที่ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินทางเราได้สรุปข้อมูลสินสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย pantip มาให้ผู้อ่านทุกท่านเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยสินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์ SCB  Money Thunder, สินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Speedy Cash และ สินเชื่อธนาคารกรุงไทย KTB Smart Money โดยแต่ละสินเชื่อที่เป็นคำตอบของสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย มีรายละเอียดดังนี้

  สินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์ SCB  Money Thunder

  เริ่มต้นที่สินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์ SCB  Money Thunder ซึ่งเป็นสินเชื่อใหม่ล่าสุดของธนาคารไทยพาณิชย์ที่สามารถกู้เงินด่วนธนาคารผ่านช่องทางออนไลน์ หรือกู้เงินผ่านแอพธนาคารผ่านการเปิดบัญชีออนไลน์ ของ SCB Abacus ได้เลยทันที หรือเรียกได้ว่าเป็นสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็วโดยให้วงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาท ผ่อนสูงสุดได้ถึง 15 เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อเดือน ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ใช้ระยะเวลาการพิจารณาสินเชื่อและรับเงินได้ภายในหนึ่งวัน หรือ 24 ชั่วโมง เหมาะกับผู้ที่ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้

  สินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Speedy Cash

  คำตอบของสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย ต่อมาได้แก่ สินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Speedy Cash เป็นอีกสินเชื่อจากทาง SCB ที่สามารถกู้เงินผ่านแอพธนาคารได้ทันที หรือพูดง่ายๆ ก็คือเป็นการขอสินเชื่อเงินด่วนออนไลน์โอนเข้าบัญชีได้จริง สินเชื่อนี้เป็นสินเชื่อที่เหมาะกับผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ที่ไม่ต้องการใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน โดยให้วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ มีระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 5 ปี

  สินเชื่อธนาคารกรุงไทย KTB Smart Money

  คำตอบของสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย สุดท้าย ได้แก่ สินเชื่อธนาคารกรุงไทย KTB Smart Money เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลอเนกประสงค์ ที่ทำมาเพื่อเจ้าของกิจการขนาดเล็ก ร้านค้ารายย่อย รวมถึงผู้มีอาชีพอิสระที่มีรายได้สามหมื่นบาทขึ้นไป สามารถสมัครสินเชื่อนี้ได้โดยไม่ต้องมีบุคคลหรือใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ไม่เกิน 1,000,000 บาท ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 5 ปี ด้วยเหตุผลของขั้นต่ำของรายได้ส่งผลให้ผู้ที่มีรายได้ 9000, 10000 และ 15000 ต้องอดได้ขอสินเชื่อจากคำตอบของสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย สุดท้ายไปโดยปริยาย

  สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระ ?

  1. สินเชื่อเงินด่วนธนาคารกสิกรไทย Kbank Xpress Loan เป็นสินเชื่อที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกู้เงินสด หรือต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้ ที่เปิดให้ผู้กู้สามารถกู้ได้ทุกกลุ่มอาชีพ ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน และไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงิน โดยให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ ไม่เกิน 
  2. 1,500,000 บาท ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 5 ปี  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของการกู้เงินด่วนธนาคารที่ค่อนข้างมีเงื่อนไขน้อย สมัครง่าย จะนำเงินไปใช้จ่าย ลงทุน กู้ซื้อบ้าน ดาวน์รถ หรือใช้เรียนต่อก็สามารถใช้ได้ทันที
  3. สินเชื่อธนาคารยูโอบี UOB i-Cash เป็นอีกสินเชื่อที่ผู้กู้มีรายได้ประจำเพียง 15,000 บาทต่อเดือนก็ยื่นกู้ธนาคารได้ เรียกได้ว่าสามารถกู้เงินด่วนธนาคาร  ที่ถ้าหากผู้กู้สามารถคืนเงินได้ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับเงินสินเชื่อมาแล้วก็จะไม่มีการคิดดอกเบี้ยใด ๆ โดยให้วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ ไม่เกิน 1,500,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

  สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย สำหรับผู้ที่มีรายได้ 9000 10000 หรือ 15000 บาท

  ตัวอย่างของสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายสำหรับผู้ที่มีรายได้ 9000 10000 หรือ 15000 บาทประกอบด้วย 1. สินเชื่อส่วนบุคคล กสิกร

  สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกสิกร

  สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารกสิกรถือว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีจุดเด่นด้านการไม่ต้องมีเงินเดือนตามค่าแรงขั้นต่ำเห้าพันบาท หรือเงินเดือนไม่ถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาท คุณก็สามารถสมัครขอหนึ่งในสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย ได้ เนื่องจากสินเชื่อผลิตภัณฑ์นี้ใช้เงินเดือนขั้นต่ำไม่ถึงหนึ่งหมื่นบาท ใช้เพียง 7,500 บาทเท่านั้น นอกจากนี้สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายผลิตภัณฑ์นี้ยังคิดดอกเบี้ยอยู่ที่อัตราร้อยละประมาณ 15-26 ต่อปีอีกด้วย อีกจุดเด่นของสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายผลิตภัณฑ์ คือ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกันในการขอสินเชื่อ และสุดท้าย ได้แก่ การอนุมัติที่เร็วภายในครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเอง 

  สินเชื่อบัตรยูเมะพลัส

  สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายผลิตภัณฑ์ต่อมา ได้แก่ สินเชื่อบัตรยูเมพลัส ซึ่งจุดเด่นในเรื่องของแหล่งเงินด่วนที่รองรับผู้ที่มีเงินเดือนไม่ถึง 9000 บาท ผู้สมัครรายนี้ก็สามารถขอสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายผลิตภัณฑ์นี้ได้ เนื่องมาจากขั้นต่ำของเงินเดือนในการลงทะเบียนสินเชื่ออนุมัติง่ายนี้เพียง 7,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น นอกจากนี้สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายผลิตภัณฑ์นี้ยังเป็นรูปแบบของสินเชื่อหมุนเวียน ที่มาพร้อมกับวงเงินสูงกว่า 5 เท่าของฐานเงินเดือนของคุณ 

  ยกตัวอย่างสำหรับสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายผลิตภัณฑ์นี้ ได้แก่ หากคุณเงินเดือน 15000 บาท คุณสามารถลงลงทะเบียน และได้รับวงเงินสูงสุด 75,000 บาทเลยทีเดียว ไม่เพียงเท่านี้สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายผลิตภัณฑ์นี้ยังสามารถขอวงเงินเพิ่มได้ในอนาคต กรณีที่สามารถผ่อนชำระได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุด เนื่องจากเป็นนเชื่ออนุมัติง่ายเพียง 5 วันเท่านั้น

  สินเชื่อบัตรเงินสดออมสิน

  อีกหนึ่งสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย สินเชื่ออนุมัติง่ายผลิตภัณฑ์ดีๆ แบบนี้ที่ต้องการเพียงเงินเดือนขั้นต่ำแค่เจ็ดพันบาท ก็สามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อกับธนาคารออมสิน GSB ได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วนฉุกเฉิน

   สินเชื่อบัตรเงินสดออมสินคิดอัตราดอกเบี้ยไม่ถึงร้อยละ 28 ต่อปี สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายผลิตภัณฑ์นี้ มาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษด้านสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลมาค้ำประกัน อีกทั้งยังให้วงเงินสูงสุดถึงห้าเท่าของรายได้ เพียงแต่แต่ไม่เกิน 30000 บาทเท่านั้นเอง กรณีคุณต้องการเงินด่วนฉุกเฉิน คุณสามารถมองหาสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็วตัวนี้ได้ และเพียงนำบัตรเงินสดออมสินนี้ไปถอนเงินได้ที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคารทุกได้ทุกตู้ทั่วประเทศไทย สินเชื่อบัตรเงินสดออมสิน สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายผลิตภัณฑ์นี้จึงเป็นหนึ่งในสินสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย pantip ที่ผู้คนค้นหามากที่สุดสินเชื่อนึง

  สินเชื่อเงินสดกรุงศรีเฟิสช้อย

  สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายผลิตภัณฑ์นี้ต่างจากสินเชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตรงที่สินเชื่อนี้ต้องมีรายได้ และ/หรือเงินเดือนมากกว่า 10000 บาท โดยคิดดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละ 16 ถึง 28 ต่อปี จุดเด่นของสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย 2567 ผลิตภัณฑ์นี้ คือ เมื่อคุณลงทะเบียนขอสินเชื่อผลิตภัณฑ์นี้คุณสามารถรู้ผลอนุมัติได้ภายในครึ่งชั่วโมง เพียงแต่ต้องสมัครด้วยตนเองที่บูธ ซึ่งอยู่ตามจุดต่างๆ สินเชื่อเงินสดกรุงศรีเฟริสช้อยถือว่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วนฉุกเฉิน และต้องการสมัครสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว

  สินเชื่อหมุนเวียน SCB

  ตัวอย่างสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายผลิตภัณฑ์สุดท้ายได้แก่ สินเชื่อหมุนเวียน SCB ซึ่งเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผู้สมัครต้องมีรายได้ และ/หรือเงินเดือนมากกว่า 10000 บาท ทว่าในกรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องมีรายได้ขั้นต่ำมากกว่า 15000 บาทต่อเดือน โดยสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย 2567 ผลิตภัณฑ์นี้คิดดอกเบี้ยในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 7.5 ถึง ร้อยละ 28 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินในการกู้ขอสินเชื่อ ซึ่งสามารถกู้ขอสินเชื่อในวงเงินไม่เกินห้าเท่ ของเงินเดือน และวงเงินสูงสุดมากถึง 1,500,000 บาท

   

  จากสรุปในส่วนของคำถามยอดฮิต กู้เงินธนาคารไหนดี หรือสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายข้างต้น ผู้อ่านหรือผู้ที่กำลังตัดสินใจขอยื่นกู้ธนาคาร จำเป็นต้องทำการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแต่ละผลิตภัณฑ์ ให้อย่างครบถ้วน เนื่องจากการกู้ยืมหรือ

  กู้เงินกับธนาคาร มักมีเงื่อนไขใสเชิงรายละเอียดอื่นๆ อยู่อีกมาก ทั้งวงเงิน ระยะเวลาการขอสินเชื่อบุคคล scb ระยะเวลาการกู้ และที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินหรือธนาคารเรียกเก็บในแต่ละเดือน เพื่อป้องกันการเกิดหนี้ก้อนใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาจากเงินต้น

  ขั้นตอนการขอสินเชื่อจากธนาคารในช่องทางออนไลน์

  ในยุคสมัยนี้การขอสินเชื่ออนุมัติง่ายกว่าเมื่อก่อนมาก ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ก็มีผลิตภัณฑ์ออนไลน์ให้เลือกสรรไม่ต่างกับการไปยื่นขอสินเชื่อธนาคาร อีกทั้งจะกู้เงินด่วนกับธนาคารก็ยังสะดวก ง่าย และทำได้ทุกที่ โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าแอปธนาคารที่เปิดให้สมัครสินเชื่อโดยทำการลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ กดเข้าไปที่เมนูด้านสินเชื่อ และเลือกสินเชื่อที่ต้องการสมัคร ซึ่งเบื้องต้นระบบจะมีการประเมินวงเงินสูงสุดที่คาดว่าจะสามารถให้สินเชื่อได้
  2. เลือกเงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อ ทั้งจำนวนเงินที่จะกู้เงินกับธนาคาร ระยะเวลาการผ่อนชำระ วิธีการชำระเงิน และเลือกบัญชีที่จะให้ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคาร
  3. ตรวจสอบข้อมูล และเงื่อนไขของสินเชื่อ เมื่อระบบดำเนินการเรียบร้อยจะมีข้อความให้ยืนยันการสมัครด้วยการใส่รหัสดำเนินการ 6 หลัก หรือใช้การสแกนใบหน้า จากนั้นรอการอนุมัติจากธนาคาร บางแห่งอาจจะอนุมัติให้ได้เลยทันที หรือบางแห่งอาจจะใช้เวลาดำเนินการวัน

  เคล็ดลับวิธีขอสินเชื่อกับธนาคารให้ได้รับอนุมัติ

  ก่อนอื่นผู้ที่จะขอทำการกู้ยืมต้องจัดการไปทำประวัติการชำระสินเชื่อของตนเองให้เรียบร้อยก่อนทำการกู้เงินธนาคาร หรือเรียกว่าการตรวจเช็คเครดิตบูโร ว่ามีการผิดนัดชำระ ค้างชำระกับที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินใดไว้หรือไม่ หากไม่มีประวัติคงค้างหรือมีเครดิตที่ดีธนาคารก็มีโอกาสให้กู้สินเชื่อที่ง่ายขึ้น 

  วิธีต่อมาคือการตรวจสอบข้อมูลการเดินบัญชีของตนเอง โดยเฉพาะผู้มีรายได้ประจำ สถานะบัญชีก็จะมีเงินเดือนโอนเข้ามาทุกเดือนอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ก็ควรมีเงินฝากติดบัญชีไว้บ้างเพื่อไม่ให้สถานะบัญชีเงินเข้าออกเท่ากัน ในส่วนของผู้กู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ก็ควรจะมีเงินเข้าอย่างสม่ำเสมอในทุกเดือน เนื่องจากธนาคารจะพิจารณาได้ว่าลูกหนี้มีความสามารถมากพอที่จะชำหนี้ได้หรือไม่

  สำหรับขั้นตอนสุดท้าย คือ การเคลียร์ยอดผ่อนต่างๆ ที่มีทั้งหมดในทุกสถาบันการเงิน เนื่องจากประวัติการกู้ยืมหนี้จะขึ้นตรงกับเครดิตบูโร ที่ธนาคารจะดึงข้อมูลไปพิจารณา หากเรากู้ยืมหรือผ่อนสินค้า ผ่อนบ้าน หรือผ่อนรถยนต์ไว้มาก ก็จะกระทบต่อวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารจะให้กู้ ซึ่งในกรณีทั่วไปธนาคารจะให้กู้ไม่เกิน 40% ของรายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือน โดยคิดรวมกับยอดหนี้คงค้างทุกประเภทและทุกสถาบันการเงินด้วย ดังนั้นยิ่งถ้าผู้กู้อยากได้วงเงินสินเชื่อที่เยอะขึ้น ก็ต้องเคลียร์ยอดผ่อนต่างๆ ให้เหลือได้น้อยที่สุด

  อ้างอิง