ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ : LOTUS EXPRESS มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง: ตู้เอทีเอ็มของธนาคารไทยพาณิชย์ที่เชียงรายต.ท่าสุด

ที่อยู่: เลข ที่ 352 106 10 อ.เมืองเชียงราย ต.ท่าสุด เชียงราย 57100

เบอร์โทรติดจ่อ: +66 2 777 7777

ตารางเวลาเปิดบริการ: วันจันทร์: เปิด 24 ชั่วโมง | วันอังคาร: เปิด 24 ชั่วโมง | วันพุธ: เปิด 24 ชั่วโมง | วันพฤหัสบดี: เปิด 24 ชั่วโมง | วันศุกร์: เปิด 24 ชั่วโมง | วันเสาร์: เปิด 24 ชั่วโมง | วันอาทิตย์: เปิด 24 ชั่วโมง

สถานะ: ปฏิบัติการ

สถานะตรวจสอบ: ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบ


แผนที่ธนาคาร:

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

กู้เงิน 100000

กู้เงิน 100000 พร้อมแนะนำขั้นตอนกู้เงิน