UOB Bank Cash Deposit Machine (CDM): ตู้เอทีเอ็มของธนาคารยูโอบีที่ภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ต

ที่อยู่: 206 ถ. ภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

เบอร์โทรติดจ่อ: +66 2 285 1555

อันดับ: 3

จำนวนรีวิวที่มีอันดับ 1: 1

จำนวนรีวิวที่มีอันดับ 5: 1

จำนวนรีวิวทั้งหมด: 2

ลิงค์ถึงรีวิว

ตารางเวลาเปิดบริการ: วันจันทร์: เปิด 24 ชั่วโมง | วันอังคาร: เปิด 24 ชั่วโมง | วันพุธ: เปิด 24 ชั่วโมง | วันพฤหัสบดี: เปิด 24 ชั่วโมง | วันศุกร์: เปิด 24 ชั่วโมง | วันเสาร์: เปิด 24 ชั่วโมง | วันอาทิตย์: เปิด 24 ชั่วโมง

สถานะ: ปฏิบัติการ

สถานะตรวจสอบ: ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบ


แผนที่ธนาคาร:

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ยืมเงินสดทรู

ยืมเงินสดทรูผ่านทางช็อปทรูทั่วไทย

กู้เงินธนาคารกรุงไทย

กู้เงินธนาคารกรุงไทยพร้อมใช้เงินทันที