Offer Category: ยืมเงิน 7 วัน

  เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สมัครกู้ยืมเงินด่วนแบบบัตรเครดิต สินเชื่อเงินสดหรือเงินกู้นอกระบบกับหลายบริษัทแล้วจะได้รับผลดีกว่า

  ยืมเงินไลน์

  ยืมเงินไลน์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

  ยืมเงินสดดีแทค

  ยืมเงินสดดีแทคกดโทรออกง่ายๆ รับเงินทันที

  ยืมเงินวันทูคอล

  ยืมเงินวันทูคอล ค่าธรรมเนียมไม่แพงล่าสุด

  ยืมเงินสดทรู

  ยืมเงินสดทรูผ่านทางช็อปทรูทั่วไทย

   ยืมเงิน 7 วัน

  ก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับการยืมเงิน 7 วัน ซึ่งหลายต่อหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ายืมเงิน 7 วันเข้าบัญชี, ยืมเงินดอกรายวัน, กู้เงิน 7 วัน หรือ ยืมเงินฉุกเฉินกันมาบ้างแล้ว แต่หลายต่อหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าแท้จริงแล้วการกู้ยืมเงินสำหรับคนที่การเงินมีปัญหานั่นมีความหมายว่าอย่างไร

  การกู้ยืมเงิน คืออะไร?

  การยืมเงิน 7 วัน, การยืมเงินระยะสั้น, การยืมเงินรายวัน ตลอดจนการยืมเงินระยะยาว หรือแม้กระทั่งการยืมเงินฉุกเฉินล้วนมาจากการกู้ยืมเงินทั้งสิ้น โดยการกู้ยืมเงิน หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งยืมเงินอีกบุคคลหนึ่ง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการ โดยผู้ที่ยืมทำสัญญาว่าจะนำเงินมาคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือตามที่ตกลงกันไว้ ทั้งนี้การกู้ยืมเงินสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่ การกู้ยืมเงินในระบบ และการกู้ยืมเงินนอกระบบ ซึ่งมีความหมายดังนี้

  การกู้ยืมเงินในระบบ คืออะไร?

  การกู้ยืมเงินในระบบ หมายถึง วิธีการ และขั้นตอนในการกู้ยืมเงินผ่านสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคารจึงมีเงื่อนไขที่ชัดเจน และมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด เช่นเดียวกับสินเชื่อบัตรเครดิต

  การกู้ยืมเงินนอกระบบ คืออะไร?

  ส่วนการกู้เงินนอกระบบ  หมายถึง วิธีการ และขั้นตอนการยืมเงินโดยไม่มีหลักฐานหรือสัญญาที่ระบุการคิดอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาที่ชัดเจน หรือกู้ยืมจากบุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย 

  ข้อดีของการกู้ยืมเงินในระบบ

  ในส่วนของข้อดีของการกู้ยืมเงินในระบบ ได้แก่ ความเป็นระบบระเบียบที่มีความชัดเจนทั้งหลากหลายช่องทาง นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนที่มีความยุติธรรมต่อผู้กู้ยืม และผู้ให้กู้ยืมทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ยังสามารถนำเงินมาใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ รวมถึงทำให้ผู้กู้ที่เป็นผู้ประกอบการมีเงินหมุนเวียนในระบบได้อย่างรวดเร็วแต่ทั้งนี้ก็ยังมีข้อเสียเรื่องต้องดำเนินการยื่นเอกสาร และรอการตรวจสอบจากสถาบันการเงินหรือธนาคาร เพื่อให้ได้รับการอนุมัติซึ่งอาจจะมีการล่าช้า

  กฎหมายน่ารู้เรื่องการกู้ยืมเงินในปัจจุบันปีพ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022)

  1. การยืมเงินฉุกเฉิน หรือการยืมเงินมากกว่าสองพันบาทขึ้นไป สำหรับผู้ที่การเงินมีปัญหาต้องทำสัญญากู้ยืมที่มีการลงลายมือระหว่างลายมือชื่อของผู้กู้ และผู้ให้กู้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในเชิงกฎหมาย
  2. อัตราดอกเบี้ยในการให้กู้ยืมจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี 
  3. หากมีการผิดสัญญาต่อกัน ต้องรีบดำเนินการทาวกฎหมายภายในระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันกำหนดชำระคืน
  4.  สิ่งที่จะต้องระบุไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน ประกอบไปด้วย วันที่ทำสัญญากู้เงิน ชื่อผู้กู้และชื่อผู้ให้กู้ จำนวนเงินที่กู้, อัตราดอกเบี้ยทั้งต่อเดือน หรือต่อปี, วันที่กำหนดให้ชำระคืน  และลายมือชื่อของทั้งสองฝ่ายที่ทำสัญญาร่วมกัน

  ยืมเงินระยะสั้น หรือการยืมเงิน 7 วัน  คืออะไร?

  การยืมเงิน 7 วัน หรือการยืมเงินระยะสั้น อาจเรียกชื่อเป็นทางการได้ว่า “เงินกู้ระยะสั้น” หรือ “Short-Term Loans” นั่นเอง โดยเงินกู้ระยะสั้นการกู้เงิน 7 วัน หรือ การยืมเงิน 7 วัน และกู้เงินได้ง่ายกว่าการกู้เงินนอกระบบนั้น หมายถึง การกู้เงินที่จะต้องดำเนินการคืนเงินภายในระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ

  ยืมเงินรายวัน 

  นอกเหนือจากการยืมเงิน 7 วันแล้ว หากใครต้องการเงินในระยะเวลาที่สั้นมากๆ ซึ่งอาจจะพบเห็นได้จากบุคคลที่การเงินมีปัญหา จึงต้องการหาช่องทางได้เงินมาใช้อย่างรวดเร็วเป็นการยืมเงินรายวันต่อวัน โดยเงินกู้รายวัน ส่วนใหญ่จะเป็นการกู้เงินนอกระบบ ที่ผู้ให้กู้เป็นผู้ปล่อยสินเชื่อแบบนอกระบบ ถือได้ว่าเป็นการกู้ยืมหนี้ระยะสั้น ที่ผู้ที่การเงินมีปัญหามักเลือกใช้บริการ เนื่องจากเป็นการหาเงินกู้ง่ายๆ มาหมุนเวียนใช้ก่อน โดยการคิดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการยืมเงินฉุกเฉินเช่นนี้จะมีการคิดดอกเบี้ยแบบรายวัน แบบทบต้นทบดอก หรือที่เข้าใจกันว่า การเก็บเงินดอกลอยรายวัน ที่ผู้กู้ยืมต้องจ่ายดอกทุกวันจนกว่าจะหาเงินต้นมาคืนได้ครบทั้งจำนวน หรือเรียกได้ว่าเป็นการยืมเงินดอกรายวัน โดยการชำระดอกเบี้ยจะไม่มีการนำมาหักเงินต้นเหมือนกรณีการกู้ยืมแบบทั่วไป สำหรับข้อเสียของผู้ที่ต้องการยืมเงิน 7 วันแล้วคืน อาจจะต้องมีการคำนวนดอกเบี้ยที่จะเพิ่มเติมเป็นรายวัน แต่ทั้งนี้ข้อดีของการการยืมเงิน 7 วันมีข้อดีในเรื่องของความสะดวก รวดเร็วและได้รับเงินแน่นอน ดังนั้น ทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เงินอย่างเร่งด่วน หรือผู้ที่ต้องการยืมเงิน 7 วันแล้วคืน ก็จะไม่มีภาระผูกพันที่ยาวนานเหมือนสินเชื่อรายอื่นๆ

  วิธีการกู้เงินรายวัน หรือการยืมเงิน 7 วัน

  ส่วนใหญ่ยืมเงินรายวัน  หรือ ยืมเงิน 7 วัน จะมีเอกสารที่ไม่ยุ่งยากมาก โดยจะต้องทำการส่งเอกสารอย่าง บัตรประจำตัวประชาชน บางแห่งอาจจะมีการขอรายการเดินบัญชีย้อนหลังสำหรับประกอบการพิจารณา และปัจจุบันก็สามารถดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ได้ทางแอพพลิเคชันของธนาคารหรือสถาบันการเงิน โดยไม่ต้องอัพโหลดเอกสารหลายขั้นตอนให้ยุ่งยากเหมือนเดิม 

  แอพยืมเงิน 7 วัน อัพเดทล่าสุดปีพ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022)

  สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินด่วน หรือการเงินมีปัญหา อยากจะหาช่องทางสำหรับเงินกู้ง่าย ๆ  หรืออยากรู้ว่ากู้เงินที่ไหนดี หรืออยากจะ ยืมเงิน 7 วัน ไม่ว่าจะเป็นการยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน หรือ ยืมเงินด่วน 3000 ทางเราได้ทำการสรุปแอพแนะนำในปี 2565 ที่เหมาะกับการยืมเงิน 7 วันมาให้ทุกท่านพิจารณา

  • Line BK เป็นหนึ่งในแอพเงินกู้ง่ายๆ ที่กำลังมาแรงในปีนี้ โดยทำการให้บริการวงเงินด่วน เร็วสุดเพียง 10 นาที ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกินแปดแสนบาท  นอกจากนี้เอกสารการขอกู้ยังใช้เพียงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนเท่านั้น


  • Dolfin Money by Kbank เป็นแอพที่ให้สินเชื่อบุคคลที่ปล่อยเงินกู้ง่ายๆจากทางธนาคารกสิกรไทย เหมาะใช้สำหรับเป็นวงเงินสำรอง เนื่องจากสามารถทำงานเบิกเงินสดผ่านตู้ ATM กสิกรได้ตลอดทั้งวัน ตลอด 24 ชั่วโมง และยังสามารถสแกนใช้จ่ายผ่านแอพร่วมกับร้านค้าชั้นนำอย่าง Tops Market, Family Mart, JD Central, Central, Robinson เป็นต้น โดยให้วงเงินสูงสุดไม่เกินห้าเท่าของรายได้ต่อเดือน


  • Wealthi เป็นอีกแอพที่ได้รับการรับรองใบอนุญาตพิโคไฟแนนซ์จากกระทรวงการคลัง โดยสามารถทำการยืมเงินฉุกเฉิน โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ และไม่ต้องจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้น อีกทั้งยังมีความรวดเร็วในการอนุมัติภายใน 5 นาที และสามารถรับเงินภายใน 2 วัน หรือ48 ชั่วโมง นอกจากนี้ Wealthi ยังใช้เอกสารน้อยมากเพียงแค่กรอกรายละเอียดส่วนตัวและวงเงินที่ต้องการ แต่ทั้งนี้มีข้อเสียในเรื่องของวงเงินอนุมัติจะไม่สูงนักเท่าการยืมผ่านแอพธนาคารอื่นๆ โดยจะให้วงเงินประมาณ 500-1,000 บาท และสามารถทำการ ยืมเงิน 7 วัน ได้อีกด้วย


  • สินเชื่อกรุงไทยใจดี สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารกรุงไทย เป็นประเภทวงเงินพร้อมใช้ ไม่ต้องใช้เอกสารในการยื่นกู้เหมือนสินเชื่อประเภทอื่นๆ รวมถึงไม่ต้องมีบุคคลคนค้ำประกัน ข้อดีคือสามารถเบิกเงินสดออกมาใช้เมื่อใดก็ได้ และทำการขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT โดยอนุมัติได้รวดเร็วภายใน 5 นาที โดยให้วงเงินสูงสุด 0.7 เท่าของรายได้ หรือไม่เกินหนึ่งแสนบาท ความพิเศษของสินเชื่อกรุงไทยใจดี คือ หากเราไม่กดเงินหรือรูดบัตร ก็จะไม่คิดดอกเบี้ย อีกทั้งยังไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีอีกด้วย  อีกทั้งยังสามารถทำการยืมเงิน 7 วันได้เช่นกัน
  • สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นอีกสินเชื่อที่สมัครง่ายผ่านแอพของธนาคารไทยพาณิชย์ได้โดยตรงที่อนุมัติเร็วเช่นกัน โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน โดยมีวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 5,000 – 2,000,000 บาท มีระยะเวลาการชำระได้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี หรือ 60 งวด ไปจนถึง 130 งวด แล้วแต่ระยะเวลาการขอกู้ยืมว่าเป็นรายสัปดาห์ ยืมเงิน 7 วัน หรือรายเดือนก็ทำได้ ข้อดีก็คือทางธนาคารคิดดอกเบี้ยดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ที่ผู้กู้สามารถกำหนดเองได้ว่าอยากผ่อนเท่าใด อยากชำระรายเดือนวันไหน 
  • Xpress Loan สินเชื่อสำหรับลูกค้าของธนาคารกสิกรไทย ที่สามารถยืมเงินผ่านแอพธนาคาร หรือที่รู้จักกันว่า K Plus ได้โดยตรง ซึ่งเป็นบริการกู้เงินด่วนฉุกเฉินที่จะเงินโอนเข้าบัญชีได้เลยทันที และยังมีการให้บริการแบบยืมเงิน 7 วันอีกด้วย โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน โดยมีวงเงินสูงสุดในการให้บริการกู้ยืมสูงถึง 5 เท่าของรายได้ โดยกำหนดให้เป็นผู้ที่มีรายได้ขั้นต่ำต่อเดือนหมื่นห้าพันบาทขึ้นไป 

  • เงินทันเด้อ เป็นอีกแอปพลิเคชันให้บริการสินเชื่อที่ค่อนข้างมีความหน้าเชื่อถือสูงเนื่องจากอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสามารถให้กู้วงเงินสูงสุดได้ถึงห้าหมื่นบาท กำหนดระยะเวลาผ่อนชำระสามเดือน ดอกเบี้ยเทียบเท่าร้อยละ 2.92ต่อเดือน ข้อดีคือสามารถสมัครได้ทางช่องทางออนไลน์และใช้เอกสารขอยื่นกู้น้อย สามารถ ยืมเงิน 7 วันได้แต่ข้อเสียที่แตกต่างจากแอพอื่นๆ คือจะมีการหักค่าอากรแสตมป์ร้อยละเพียง 0.05 จากวงเงินที่จะได้รับ

  • สินเชื่อแอพห้าให้ จากธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่อยู่ภายใต้การกับกับนาโนไฟแนนซ์ ที่โด่งดังในเรื่องการได้รับเงินยอดเต็มภายใน 1 วัน โดนไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน และไม่ต้องใช้เอกสาร สำกรับผู้ที่อยากกู้เงินระยะสั้น หรือ ยืมเงิน 7 วัน ก็สามารถทำได้ง่าย เรื่องจากเลือกผ่อนได้เองตามสะดวก และสามารถโปะยอดหนี้ได้ เป็นอีกสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพที่ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็สามารถสมัครได้ผ่านแอพทันที มีเงื่อนไขแค่ต้องมีอายุระหว่าง 20 ถึง 60 ปี และมีสัญชาติไทยเท่านั้น

  Kashjoy แอพกู้เงินด่วนยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนไม่เช็คเครดิตที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด หรือที่เรียกกันว่าสินเชื่อ เจ มันนี่ หรือสินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย เป็นแอพที่อนุมัติสินเชื่อวงเงินแบบพร้อมใช้งาน โดยจะทำการโอนเงินก้อนเข้าสู่บัญชีธนาคารผู้กู้ยืมโดยตรง จะทำการยืมเงิน 7 วันเข้าบัญชีหรือ ยืมเงิน 7 วัน ได้โดยตรงก็สามารถทำได้ โดยมีวงเงินอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยที่ทำการเรียกเก็บต่ำสุดอยู่ที่ร้อยละ 18และสูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี ข้อดีก็คือมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

  SEasyCash เป็นอีกหนึ่งแอพที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการยืมเงิน 7 วันแล้วคืนทันที ที่ไม่จำเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่หรือไปดำเนินเรื่องเอกสารให้ยุ่งยาก โดยสามารถดำเนินการได้ทันทีผ่านทางแอพแพลตฟอร์มซื้อของออนไลน์ยอมนิยมอย่าง Shopee ที่มีเงื่อนไขกำหนดให้ผู้กู้ยืมต้องมีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และที่สำคัญต้องมีการเปิดบัญชีผู้ใช้กับทาง Shopee เท่านั้น ซึ่งทาง Shoppee ได้ให้วงเงินสูงสุดถึงสองหมื่นบาท และสามารถเลือกผ่อนชำระการยืมเงินแบบเร่งด่วนได้นานสูงสุดถึง 3 เดือน หรือหากต้องการยืมเงิน 7 วันแล้วคืนก็สามารถทำได้เช่นกัน

  คำแนะนำ ข้อควรระวังเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินระยะสั้น หรือ การยืมเงิน 7 วัน

  สุดท้ายนี้หากคุณต้องการยืมเงิน 7 วัน หรือคุณเป็นคนที่การเงินมีปัญหาต้องการยืมเงินฉุกเฉิน คุณควรจะต้องระมัดระวังการกู้ยืมเงินอย่างรอบคอบ โดยคำแนะนำ และข้อควรระวังเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน มีทั้งสิ้น 7 ข้อดังนี้

  1. หากทำการกู้ยืมเงินมากกว่า 2,000 บาท จะต้องทำสัญญาการกู้เงินทุกครั้ง และตรวจสอบให้ดีก่อนทำการเซ็นสัญญา ถึงแม้ยืมเงินเพียง 1 วัน หรือการยืมเงิน 7 วัน  ไปจนถึงรายเดือนหรือรายปีก็ต้องทำสัญญากู้เช่นเดียวกัน
  2. หากผู้กู้ไม่สามารถลงลายมือชื่อในสัญญาได้ สามารถใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการเซ็นได้ แต่ต้องมีพยานในการรับรองระหว่างทำการลายพิมพ์นิ้วมือของทั้งสองฝ่าย
  3. หากมีการแก้ไขสัญญาหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน สามารถแก้ไขตัวเลขด้วยการขีดฆ่าเพื่อแก้ไขได้  แต่จำเป็นต้องมีพยานในการเซ็นรับรองการแก้ไขทุกครั้งเพื่อป้องกันการทุจริต
  4. หากมีการกู้เงินเพิ่มเติมจะต้องทำการเขียนสัญญาฉบับใหม่ขึ้นทุกครั้ง มิเช่นนั้นจะถือได้ว่าการกู้ครั้งแรกเท่านั้นที่มีหลักฐาน และอาจจะทำให้การกู้ครั้งที่สองมีผลเป็นโมฆะได้
  5. เมื่อมีการใช้หนี้จนครบแล้ว ให้รีบทำเอกสารว่าผู้กู้ได้ชำระเงินคืนว่าชำระคืนในวันใด เป็นจำนวนเท่าใด และทำการลงลายมือชื่อของทั้งสองฝ่ายประกอบไว้ทุกครั้ง
  6. ต้องทำการตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยทุกครั้ง โดยกฎหมายของไทยได้มีการกำหนดว่า ห้ามคิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
  7. ผู้กู้สามารถยอมรับเอาสิ่งของหรือ ทรัพย์สินอย่างอื่นแทนการชำระเงินที่กู้ยืมได้ โดยต้องทำการคิดมูลค่าของหนี้ที่ค้างชำระให้เท่ากับราคากลางของสิ่งของทดแทนเงินนั้นตามมูลค่าตลาดในช่วงเวลาดังกล่าว 

  ทั้งนี้ปัจจุบันมีเว็ปไซต์หรือแอพสำหรับการยืมเงิน 7 วันที่พบเห็นและเข้าถึงผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายมาก ผู้กู้ต้องทำการศึกษาข้อมูลของแอพ หรือเว็ปไซต์ที่บริการให้กู้เงินอย่างละเอียดทุกครั้ง เนื่องจากที่ผ่านมามีข่าวการโกงเงิน ข่าวทุจริต คิดค่าดอกเบี้ยการให้กู้ยืมที่สูงกว่ากฎหมายกำหนด หรือข่าวการทวงถามหนี้ที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งปัจจุบันก็มีช่องทางและผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือจากธนาคารหรือสถาบันทางการเงินออกมาให้เลือกมากมาย และยังสามารถทำการยืมเงิน 7 วัน และกู้เงินได้ง่ายกว่าการกู้เงินนอกระบบ ซึ่งนอกจากนี้ธนาคารและสถาบันการเงินก็เริ่มปรับเปลี่ยนนโยบายและการดำเนินการแบบ  Face to face มาสู่การให้บริการผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น ดังนั้นการให้ยืมเงินทั้งรูปแบบเงินด่วน หรือยืมเงิน 7 วันก็สามารถทำได้ทันทีได้ทันที  ดังนั้นจากการเปรียบเทียบรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับแอพยืมเงิน 7 วัน ที่ได้นำเสนอไปข้างต้น น่าจะมีส่วนช่วยผู้ที่อยากกู้เงินแบบเร่งด่วนในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจ และหันมาใช้การกู้เงินในระบบมากกว่าการกู้เงินนอกระบบกันมากขึ้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกท่าน

  ยืมเงิน 7 วัน คิดดอกเบี้ย และวงเงินอย่างไรบ้าง?

  การยืมเงินฉุกเฉินประเภทนี้จะมีการคิดดอกเบี้ยตั้งแต่ 0% และวงเงินการยืมเงิน 7 วันขั้นต่ำคือ หลักพัน

  การยืมเงิน 7 วัน และยืมเงินรายวัน สามารถยืมผ่านช่องทางใดได้บ้าง?

  สามารถยืมเงิน 7 วัน ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างแอพ เว็บไซต์ และที่ทำการได้เลย