ลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตร ใครสามารถลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมได้บ้าง?

เงินสงเคราะห์บุตร เช็คสิทธิสงเคราะห์บุตรได้อย่างไร ลงทะเบียนรับสิทธิได้เงินกี่บาท

เงินสงเคราะห์บุตรหรือเงินเพื่อช่วยเหลือเรื่องการเลี้ยงดูบุตร ถือได้ว่าเป็นเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม เรามาดูกันเลย ว่าเงินสงเคราะห์บุตรได้ถึงกี่ขวบ สามารถเช็คสิทธิสงเคราะห์บุตรได้จากช่องทางใด ใครได้บ้าง ห้ามพลาดเรื่องการลงทะเบียนรับสิทธิ และที่สำคัญเรื่องของเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมย้อนหลังจะดำเนินการได้ภายหลังวันที่เท่าไรนั้น มาดูรายละเอียดกันได้เลยทันที 

เงินสงเคราะห์บุตร ลงทะเบียนรับสิทธิได้เงินกี่บาท 

เงินสงเคราะห์บุตร 2565 จะเป็นวงเงินที่ได้เท่าเดิม คือลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม วงเงิน 600 บาท เพื่อโอนเงินเข้าไปบัญชีของผู้ปกครองของเด็ก ลงทะเบียนรับสิทธิได้ทันที เมื่อผ่านและได้รับสิทธิ เงินสงเคราะห์บุตร โดยจะสามารถทราบผลได้หลังจาก 14 วัน 

การได้รับเงินจะได้รับงวดละ 600 บาทต่อเดือน ไม่มีหักเงินเพิ่มเติม เพราะเป็นเงินอุดหนุนรัฐบาล ทั้งนี้ หากไม่อยู่ในประกันสังคมจะไม่มีสิทธิดังกล่าวนี้ เพราะจะต้องเป็นไปตามมาตราที่กฎหมายของเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมได้กำหนดไว้เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ประกันตนที่กำหนดไว้นั้นเอง 

อย่างไรก็ตามสำหรับปี 2565 เงินสงเคราะห์บุตร นี้ เช็คสิทธิสงเคราะห์บุตรแล้วผ่านเกณฑ์ที่ได้รับสิทธิอย่างถูกต้อง จะได้รับเงินช่วงประมาณวันที่ 10 ของทุกเดือน เดือนละ 600 บาท เงินสงเคราะห์บุตรกรณีว่างงานจะไม่เกี่ยวข้องกัน เพราะจะต้องดูเรื่องผู้ประกันตนว่าอยู่ในมาตราใด เช่น 33 หรือ 39 เป็นต้น 

เงินสงเคราะห์บุตรเช็คสิทธิสงเคราะห์บุตรได้อย่างไรบ้าง 

วิธีการเช็คสิทธิสงเคราะห์บุตรเพื่อรับเงินสงเคราะห์บุตรว่าตนเองจะได้รับสิทธิหรือไม่ สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do ซึ่งจะเป็นระบบในการตรวจสอบสถานะสิทธิ เพื่อดูว่าใครได้บ้าง ซึ่งจะเป็นโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

เงินสงเคราะห์บุตร ขอเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมย้อนหลัง

เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมย้อนหลังสามารถทำได้ โดยจะต้องพิจารณาตามสิทธิของเด็กแต่ละคน สามารถจ่ายย้อนหลังได้ หากใครพลาดลืมการลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม ซึ่งจะต้องตรวจสอบแล้วว่าอยู่ในสิทธิของประกันสังคมด้วย ณ เวลานั้นที่ต้องการเงินย้อนหลัง อย่างไรก็ตามในกรณีของเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมในการขอเงินย้อนหลัง จะไม่มีผลกับการรับเงินในดือนที่ยื่นขอรับสิทธิของผู้ที่ยื่นเรื่องใหม่ และจะไม่ย้อนหลังไปตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ดังนั้น เงินสงเคราะห์บุตรสามารถย้อนหลังได้ภายหลังวันที่กำหนดดังกล่าวนี้ได้เลยทันที

เงินสงเคราะห์บุตรเงินสงเคราะห์บุตรได้ถึงกี่ขวบ

เงินสงเคราะห์บุตรถือได้ว่าเป็นวงเงินเพื่อให้ใช้ในการเลี้ยงดูบุตร โดยที่เงินอุดหนุนรัฐบาลนี้จะมอบให้ได้จนถึง 6 ขวบของเด็ก ซึ่งจะมีรอบการจ่ายเงินของแต่ละคน