ส่องดอกเบี้ยเงินกู้ในปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินต่างๆ 2024/2567

มาอัปเดตกัน! เปรียบเทียบดอกเบี้ยเงินกู้ ที่ไหนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ บ้าน/คอนโด ต่ำสุด เช็คเลย 2567

เปรียบเทียบรูปแบบดอกเบี้ยเงินกู้แบบที่ให้ต่ำสุดสำหรับปี 2567 ในเดือน เมษายนนี้กัน 

เปรียบเทียบดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับบ้าน/คอนโด

  1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กู้เงินดอกเบี้ยต่ำสุด 3 ปีแรก เพียงปีละ 1.99% เท่านั้น ซึ่งวงเงินจะให้สูงสุดไม่เกิน 1.2 ล้านบาทต่อหลักประกัน 
  2. ธนาคารกรุงศรีอยุทธยา  ดอกเบี้ยเงินกู้แบบ 3 ปีแรก อยู่ที่ 2.55% เท่านั้น
  3. ibanking ธนาคารกรุงเทพ ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารแบบ 3 ปีแรก อยู่ที่ 2.70% เท่านั้น
  4. ธนาคารทหารไทยธนชาต อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบ 3 ปีแรก อยู่ที่ 2.75% เท่านั้น

ดอกเบี้ยเงินกู้ ..กับสิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจกู้เงินดอกเบี้ยต่ำสำหรับบ้าน/คอนโด

วิธีคิดดอกเบี้ยเงินกู้จะมีการคิดดอกเบี้ยที่ต้องมองในเชิงดอกเบี้ยเงินกู้แบบระยะยาวเท่านั้น โดยที่การกู้เงินดอกเบี้ยต่ำแบบที่สถาบันการเงินออกมาจูงใจเรื่อง 3 ปีแรกนั้นจะแตกต่างกับแบบระยะยาวด้วยเช่นกัน ซึ่งเราจะพบว่าบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์มักจะมีการ รีไฟแนนซ์เพื่อให้เข้ารับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในเรทช่วง 3 ปีแรกตลอด ดังนั้น ประเด็นสำคัญเลยก็คือ เรื่องของการพิจารณาผลประโยชน์ในระยะยาว ซึ่งจะต้องมาพิจารณาว่าแบบไหนคุ้มกว่ากันสำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารแต่ละแห่ง เพราะบางที่เมื่อพิจารณาดูอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินด่วนออนไลน์ระยะยาวก็อาจจะเสียดอกเบี้ยน้อยกว่ามากก็มีเช่นกัน ควรจะต้องมองตั้งแต่เงินดาวน์ จำนวนเงินที่จะผ่อนชำระในการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ นอกจากนี้จะต้องดูว่าวงเงินที่ยื่นเรื่อง 3 ปีมีการเสียดอกเบี้ยเท่าไร และค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมแล้วเป็นวงเงินกี่บาทด้วยเช่นกัน 

ดอกเบี้ยเงินกู้ทั่วไป เลือกเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำอย่างไรดี 

สำหรับคนที่ต้องการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแบบที่ไม่ใช่การกู้เพื่อซื้อบ้าน หรืออสังหาริมทรัพย์ทั่วไป ควรจะมีแนวในการเลือกดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร หรือจากสถาบันการเงิน เพราะถือว่าเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่ถูกกฎหมาย เช่น สินเชื่อไม่มีหลักประกัน ttb เป็นต้นอย่างแน่นอน สามารถได้รับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแบบถูกต้องตามสัญญา บ่อยครั้งที่กลโกงของการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยเงินกู้มักจะแอบอ้างว่ามีดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อเดือน หรือให้เงินกู้ร้อยละ 10 เท่านั้น ต่อปี แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้น เพราะจะมีเรื่องของการปล่อยเงินต้นไม่เต็มจำนวน หลอกให้ทำสัญญาเพิ่มเติม หรือแม้กระทั่งการเป็นการจ่ายดอกเบี้ยแบบไม่ยุติธรรมก็มีเช่นกัน 

ซึ่งดอกเบี้ยกู้ยืมคือ สิ่งที่เจ้าหนี้จะได้รับจากลูกหนี้เป็นการตอบแทน โดยที่ให้เงินเพื่อยืมและลูกหนี้ต้องเสียดอกเบี้ยเงินกู้ตามสัญญา ดังนั้น การปล่อยเงินกู้โดยวิธีคิดดอกเบี้ยเงินกู้จะต้องมีการร่างหนังสือสัญญาที่เป็นไปตามที่ทางกฎหมายกำหนด โดยจะต้องมีความชัดเจนในรายละเอียดต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ในการผ่อนชำระ และจะต้องมีการเซ็นยินยอมอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อรับทราบกด้วยกันทั้ง 2 ฝ่ายด้วยเช่นกัน